www.lrs.lt/plb Pasaulio lietuvių bendruomenė * Pasaulio lietuvis
   
www.vlbe.org.de Vokietijos lietuvių bendruomenė
www.gimnazija.de Vasario 16-osios gimnazija (Vokietija)
www.vljs.de Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga
   
   
   
www.lrs.lt Lietuvos Respublikos Seimas
www.lrv.lt Lietuvos Respublikos Vyriausybė
   
   
http://de.urm.lt Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje
   
   
www.lnb.lt Lietuvos ncionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
www.libis.lt Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestinis katalogas
www.vu.lt Vilniaus universitetas
www.ku.lt Klaipėdos universitets
www.annaberg.de Baltiečių informacijos centras, Bonna
www.herder-institut.de Herderio institutas Marburge, Rytų-vidurio Europos istorinių studijų centras
www.ikgn.de Nordost-Institutas Lüneburge, Institutas Šiaurės-rytų vokiečių kultūrai ir istorijai
   
www.litauen.info Daug naudingų žinių apie Lietuvą (vokiškai)
www.lietuva.lt Informacija apie Lietuvą (lietuviškai)
www.litauen.lt Informacija apie Lietuvą (vokiškai)
www.tourism.lt Informacija turistams Lietuvoje
www.vilnius.lt/tourism Informacija turistams Vilniuje
www.hotels.lt Viešbučiai Lietuvoje
   
Spauda ir TV:  
www.elta.lt Lietuvos spaudos agentūra
www.lrytas.lt Lietuvos dienraštis (Vilnius)
www.draugas.org Išeivių dienraštis (Chicago)
www.delfi.lt Žinių rinkinys lietuviškai
www.tv.lt Lietuvos televizija